Pro Botnia Oy tarjoaa IT-konsultointia sekä ohjelmointiosaamista joko projekteina tai henkilöresursseja asiakkaan omiin IT-projekteihin.

Pro Botnia Oy on toiminut vuodesta 1989 saakka.